Κάντε κλίκ.....
Εταιρικο Προφιλ
Η «Ν. Κούβελας–Ι. Σκλήκας & Σια Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «Computer Support» ιδρύθηκε το 1999. Προήλθε από την συγχώνευση δύο εκ των παλαιότερων επιχειρήσεων Πληροφορικής της Καλαμάτας, την ΑΦΟΙ Ν.ΣΚΛΗΚΑ & ΣΤ.ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε (1988) και ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(). Σκοπός της ευθύς εξ’ αρχής ήταν η προώθηση στην αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων & υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η «Computer Support» από τη ίδρυσή της πιστοποιήθηκε ως Singular Business Center (SBC) για την περιοχή της Μεσσηνίας. Η πολύχρονη και πετυχημένη συνεργασία της Computer Support με την SINGULARLOGIC A.E της προσδίδει στρατηγικό πλεονέκτημα και την δυνατότητα να προσφέρει και να υποστηρίζει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής υψηλής ποιότητας στην αγορά που δραστηριοποιείται. Η Computer Support απασχολεί σήμερα 10 άτομα με υψηλή εξειδίκευση, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και οργανισμών πελατών της. Με την διαρκώς αναβαθμιζόμενη επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, το πρωτοποριακό επιχειρηματικό πνεύμα, την ολοκληρωμένη γνώση των αναγκών και απαιτήσεων της αγοράς, το σεβασμό και την πλήρη υποστήριξη του κάθε πελάτη, η εταιρία έχει θέσει τις βάσεις που ήδη της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας.
Από την έναρξη λειτουργίας της η “COMPUTER SUPPORT” προσανατολίστηκε στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς επιχειρήσεις. Το αντικείμενό της είναι απολύτως συγκεκριμένο, όπως και η εξειδίκευσή της. Μπορεί να προσφέρει πλήρεις λύσεις σε οτιδήποτε αφορά τον Εμπορικό, Λογιστικό ή Ξενοδοχειακό τομέα. Είτε η εγκατάσταση αφορά ένα PC με κάποιο πρόγραμμα εμπορικής ή ξενοδοχειακής διαχείρισης, είτε αφορά σύνθετες δικτυακές εγκαταστάσεις σε μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία, ή ξενοδοχειακές μονάδες με υψηλές παροχές υπηρεσιών, η εταιρεία μας έχει τις λύσεις. Και με την βαθιά γνώση και έρευνα όλων των σχετικών νόμων, που διέπουν την λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, πετυχαίνει αρμονική συνεργασία τόσο με τον λογιστή της επιχείρησης όσο και με τον ίδιο τον επιχειρηματία. H Computer Support αναλαμβάνει την πλήρη ολοκλήρωση έργων που ξεπερνούν τα παραδοσιακά πλαίσια του προμηθευτή εξοπλισμού Hardware και Software, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο και στις πλέον εξειδικευμένες μηχανογραφικές απαιτήσεις όπως: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων(Integrated Information Systems) με χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών. • Υποστήριξη Έργου (Project Support). • Υπηρεσίες Συμβόλου Επιχειρήσεων(Consulting) σε θέματα πληροφορικής, νέων • τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και σύνταξη Οικονομοτεχνικών • Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας Έργων Πληροφορικής. • Εκπαίδευση και Υποστήριξη σε επίπεδο Software και Hardware • Λύσεις Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. • Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων. • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού και Έκδοση Μισθοδοσίας. • Διαχείριση Αυτόματης Παραλαβής, Αποθήκευσης και Διακίνησης εμπορευμάτων.
Το άρτια στελεχωμένο Τεχνικό τμήμα της Computer Support, αναλαμβάνει υπεύθυνα την πλήρη κάλυψη των πληροφοριακών συστημάτων του πελάτη και εξασφαλίζει την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία τους σε συνδυασμό με την ορθολογική εκμετάλλευση τους. Αναλυτικότερα, το Τεχνικό Τμήμα προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες: • Σχεδιασμός και προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης του πληροφοριακού συστήματος του πελάτη • Σχεδιασμός και εγκατάσταση σύγχρονης δομημένης καλωδιακής υποδομής κτιρίων • Eγκατάσταση και υποστήριξη Hardware & System Software.Προληπτική και επανορθωτική συντήρηση αυτών. H Computer Support προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης στις εφαρμογές της εταιρίας SingularLogic A.E.Παρέχει στον πελάτη μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης, με μοναδικό σκοπό την πλήρη και ουσιαστική αξιοποίηση των εφαρμογών που χρησιμοποιεί οπελάτης.Τα διαφορετικά προϊόντα υποστήριξης που παρέχει δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει εκείνος πιο προϊόν / υπηρεσία τον καλύπτει, βάσει των αναγκών του. Η παροχή αυτών των ολοκληρωμένων υπηρεσιών, τη στιγμή ακριβώς που ο πελάτης / εταιρία τις χρειάζεται δίνουν στην επιχείρηση το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί.
Η Computer Support προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση, είτε στους χώρους της, είτε στους χώρους των πελατών της. Θέματα που καλύπτονται μεταξύ άλλων είναι : • Εκπαίδευση χειριστών PC’s. • Εκπαίδευση χειριστών σε εμπορικές και λογιστικές εφαρμογές. • Εκπαίδευση χειριστών σε πακέτα Software. • Εκπαίδευση στελεχών μηχανογράφησης. • Operating Systems • Δίκτυα-Τηλεπικοινωνίες.

Free Joomla! template by Age Themes